flaskegas

Find den reneste flaskegas online

Find den reneste flaskegas online

Benytter din virksomhed sig af gas på flaske – for eksempel i forbindelse med tilberedning af fødevarer eller bekæmpelse af ukrudt? Så har du brug for flaskegas i høj kvalitet – og for en leverandør som kan forestå leverancen af dette til dit firma.

Hvilken slags flaskegas skal jeg vælge?

Når du bruger gas i eksempelvis madlavnings øjemed, eller i forbindelse med produktion, ønsker du først og fremmest en gas som er nem at kontrollere. Der ud over er det vigtigt at gassen har en høj brændværdi og samtidig brænder så rent som overhovedet muligt. På den måde kan du nemlig spare på energien, og samtidig slippe for en masse rengøring.

Du kan med fordel vælge den kendte LPG gas, som fortrinsvis består af propan. Propan molekylet er ganske enestående i sin enkelthed – det er bygget op af bare tre kulstof atomer omgivet af brint atomer. Ved forbrænding går ilt i forbindelse med kulstof og danner CO2 – også kendt som kultveilte – og brint går i forbindelse med ilt og danner vand (H2O). Du ser således ingen partikel forurening eller biprodukter i form af giftige gasser, slagger eller sod når du anvender LPG. Og vil du rykke lidt ekstra ved nålen i forhold til de rent miljø og klima mæssige mål vælger du LPG varianten BioLPG.

Hvad er BioLPG?

BioLPG er den bæredygtige version af LPG. På molekyle planet er der ingen forskel på LPG og BioLPG, og de deler de samme gode egenskaber. Men hvor LPG er fremstillet på konventionel vis er BioLPG udvundet ved hjælp af et såkaldt biomasse anlæg, og er således baseret på bæredygtig produktion. Du kan sagtens bruge de samme gasflasker til BioLPG som du bruger til LPG.

Hvis du vil vide mere om LPG og BioLPG flaskegas kan du få yderligere information på Primagaz.dk